home Speciální nabídka home Konduktivita a tvrdost vody

Tvrdá voda je pro chov a odchov terčovců nevhodná!

Vodní kámen je pevný povlak, který se usazuje na stěnách nádob, v nichž je přechovávána, vedena, nebo především zahřívána a poté ochlazována tvrdá voda, jejíž teplota nedosahuje 100 °C. Základní složkou vodního kamene je obvykle uhličitan vápenatý.
Tvorba vodního kamene je způsobena změnou rovnováhy mezi ionty kyseliny uhličité a hydroxidu vápenatého při změně teploty a jejich vyloučením z vody.

Tvrdost může být trvalá a přechodná.

Trvalá – obsahuje rozpuštěné chlority, sulfidy, nitráty, a silikáty.
Přechodná – obsahuje rozpuštěný Ca(HCO3)2 (hydrogenuhličitan vápenatý). Po jeho vysrážení vzniká CaCO3 (uhličitan vápenatý), což je vodní kámen.s

Přechodnou tvrdost vody lze, na rozdíl od tvrdosti trvalé, odstranit varem.
Přitom vodní kámen se může usazovat už i při měkké vodě!

Voda mmol/l °dH °F
velmi tvrdá > 3,76 > 21,01 > 37,51
tvrdá 2,51 – 3,75 14,01 – 21 25,01 – 37,5
středně tvrdá 1,26 – 2,5 7,01 – 14 12,51 – 25
měkká 0,7 – 1,25 3,9 – 7 7 – 12,5
velmi měkká < 0,5 < 2,8 < 5

Konduktivita vody:

Je přibližná míra koncentrace elektrolytů ve vodě. To je iontově rozpuštěných látek, všech, které voda potká v podloží a rozpustí, kromě plynů. Vyjadřuje tedy nepřímo obsah minerálních látek („solí“), které se ve vodě nacházejí. Limit vodivosti pro pitnou vodu je 125 mS/m, což odpovídá obsahu rozpuštěných látek asi 1000 mg/l. Optimálně by však pitná voda měla obsahovat rozpuštěných látek méně, asi 200–400 mg/l (asi 25–50 mS/m). Vody s mineralizací více než 1000 mg/l se považují za minerální a nejsou vhodné pro stálé pití. V závislosti na složení mohou mít nepříjemnou chuť nebo i způsobit průjmové onemocnění. Časté jsou technické potíže např. snižování životnosti potrubí a ohřívačů teplé vody.

Destilovaná voda mívá konduktivitu 0,05 mS/m až 0,3 mS/m.
Povrchové a prosté podzemní vody 5 až 50 mS/m, některé průmyslové vody mohou mít hodnota vyšší než 103 mS/m.
Průměrná konduktivita pitných vod v ČR je asi 40 mS/m.
Pro kojeneckou a stolní vodu platí mezní hodnota konduktivity 50 mS/m.


(čerpáno z www.AnalyzaVody.cz)

Řešení je jednoduché:
Systémy filtrace vody reverzní osmózou.