home Speciální nabídka home Rádce pro chovatele

K diagnostice možných příčin nemocí akvarijních ryb napomáhají i přehledy, kterými lze podle změn v chování nebo změn na kůži, žábrách a ploutvích ještě žijících ryb a ústrojích uhynulých jedinců ryb, přibližně určit příčinu onemocnění. Schopnost správně je posoudit vyžaduje ovšem dokonalou znalost bionomie ryb a normálního vzhledu zdravých ryb. Prvotní příznaky nemocí ryb mohou být totožné pro více příčin. Přesné určení příčiny je obvykle možné až po mikroskopickém a parazitologickém vyšetření ryb. Červeně jsou označeny nejčastější příznaky chorobných stavů u ryb.
Zdroj: Aquar.cz

Změny v chování ryb
Další příznaky
Možný původce
Možný původce
Stanovení Diagnóza
Ryby jsou klidné,
ale zrychleně dýchají
Ryby se otírají o předměty v nádrži
NO2 je na
hranici snášenlivosti.
Nízký obsah O2.
Počáteční fáze
onemocnění
žáber.
Nitrit ?Test AQUAR,
Parazitologické vyšetření žáber.
Ryby vyplouvají
k hladině a lapají po vzduchu
Zdržují se
u zdroje kyslíku
Vysoká koncentrace
dusitanů, amoniaku.
Nedostatek kyslíku,
prudký pokles
tlaku vzduchu
Invaze parazitů
na žábrách ? daktylogyróza,
sanguinikolóza
infekční vodnatelnost
Nitrit ?Test ,
AM ? test AQUAR,
SERA,JBL
Parazitologické vyšetření
Ryby vyskakují z vody
(únikovým způsobem)
Pohyby ryb jsou
nekoordinované
a rychlými pohyby
vzhůru se snaží uniknout
z prostředí.
Otravy,
pH je vyšší než
8,5.
Záněty střev.
Poleptání žaber,
parazitózy žaber
pH-test 4,0-9,5 AQUAR
Parazitologické vyšetření
žáber
Náhlý úhyn všech ryb (některých věkových nebo velikostních skupin ryb)
Ryby se snaží
uniknout z prostředí
Otrava:
1.Amoniakem NH3
2.Dusitany NO2 nad 3 mg/l,
3.CO2?při
předávkování.
4.Toxickými kovy (Cu,Zn)
Otrava zkaženou
potravou,
intoxikace plísněmi
Nitrit ?Test, AM ? test.
Cu-test,
CO2- Test
AQUAR,
SERA, JBL.
Poruchy v pohybu ryb
Další příznaky
Možný původce
Možný původce
Stanovení Diagnóza
Krouživé, Vrávoravé Poskakovací Křečovité
Nekoordinované
pohyby ryb
Lentosporóza, Ichtyofonóza
Onemocnění plynového
měchýře
Otravy toxickými
látkami?
Zn,Cu,Pb ?org.látkami.
Parazitologické
vyšetření žáber.
Chemický rozbor vody.
Ryby nejsou schopny pohybu
Ryby stojí na
místě, na dně
a předmětech, ryby jsou
apatické,
Pokročilá puchýřnatost
 
Parazitologické vyšetření
Ryby stojí mdle u výtoku z filtru
Ryby jsou u hladiny
v rozích,
u výtoku z filtru apod.
Silné zaplísnění žaber,
plísňová nákaza žaber.
Těžké zažívací poruchy,
infekční vodnatelnost,
onemocnění zkyselé vody
Parazitologické vyšetření
Pohyb ryb je trhavý
a často stojí hlavou šikmo vzhůru
Ryby jsou zpočátku
neklidné, lekavé
a později pomalé,
apatické, snadno se dají
odlovit síťkou.
Trypanosoma,
Cryptobia, Sanguinicola,
Ichthyosporidium,
Mycobakterium
Sporozoa
Parazitologické
vyšetření krve
a orgánů ryb
Ryby se otírají o předměty a jsou neklidné
Ploutve ryb jsou
stažené až
slepené?
šedavé povlaky na
kůži
Invaze protozoóz:
Ichthyobodo,
Trichodina,
Chilodonella
Bakteriální nákazy,
plísňová onemocnění
Parazitologické vyšetření
Změny na kůži a ploutvích ryb
Další příznaky
Možný původce
Možný původce
Stanovení Diagnóza
Bělavě modré zakalení kůže ?opalizující v bočním dopadajícím světle.
Ryby jsou neklidné,
vyhledávají předměty
v nádrži a snaží
se otěrem zbavit
parazitů.
Ploutve jsou stažené
nebo slepené
Invaze protozoóz (prvoků):
Obrněnky-Piscinoodinium
pillularis,
Costia, Ichthyobodo,
Chilodonella, Trichodina, Tetrahymena.
Invaze červů rodu:
Gyrodactylus spp.
Onemocnění z kyselé
vody
Parazitologické vyšetření
Bělabé tečky velikosti krupice na kůži a ploutvích ryb. Tečky jsou viditelné pouhým okem.
Ryby jsou neklidné,
vyhledávají předměty
v nádrži
a snaží se otěrem
o předměty
v nádrži zbavit parazitů.
Invaze protozoóz (prvoků)
rodu:
Ichthyophthirius multifiliis –
cysty (kožovec rybí),
u slaných vod Cryptocarion spp.
Napadení zelenými
řasami
Parazitologické vyšetření
Bělavé útvary, velikosti až krystalového cukru, na kůži a ploutvích ryb. Útvary jsou viditelné pouhým okem.
Ryby jsou neklidné,
vyhledávají předměty
v nádrži
a snaží otěrem zbavit
parazitů.
Invaze: Glochidií (Anodonta, Unio)
 
Parazitologické vyšetření
Vatovité útvary na menších či větších plochách povrchu kůže nebo ploutví ryb.
Vlákna jsou hustě
u sebe, je jich
velký počet
a vytvářejí téměř
trychtýřovitý
Plísně rodu:
Saprolegnia, Achlya.
Primární napadení
bakteriemi.
Parazitologické vyšetření
Vatovité útvary složené z jednotlivých jemných vláken, které vystupuje zpod šupin ryb.
Vlákna vlají jednotlivě.
Napadení míst bakteriemi
rodu:Flectibacter, Bičíkovci rodu: Spironucleus.
 
Parazitologické vyšetření
Červi přes 1 mm dlouzí na kůži
 
Pijavkovitost, napadení
hlísticemi
 
Parazitologické vyšetření
Bělaví až průhlední paraziti tvaru čočky
dlouzí až několik milimetrů.
Viditelní zřetelně
pod lupou
Kapřivci-Argulóza
 
Parazitologické vyšetření
Kráterovité dirky v oblasti
hlavy a postranní čáry
z nichž vystupuje nekrotizující
tkáň v podobě nitek
resp. červíků.
 
Invaze bičíkovců rodu
Spironucleus, Hexamita,
Ichthyosporidium.
 
Parazitologické vyšetření
Pevná tmavá zbujení
větších rozměrů
 
Nádory
 
Parazitologické vyšetření
Celý povrch pokožky je zarudlý
Roztřepané ploutve
Nevhodné pH ? kyselost je
příliš nízká
Bakteriální infekce.
pH-test 4,0-9,5 AQUAR
Parazitologické vyšetření
Hnědošedé uzlíčky viditelné
pod lupou
Našedlé záklay kůže?
povrchové, plošné,
místní zákaly.
Invaze:Piscinoodinium pillularis
? slaná voda?
Amyloodinim spp.
 
Parazitologické vyšetření
Černé, několik milimetrů
velké skvrny
 
Metacerkárie motolic.
 
Parazitologické vyšetření
Na povrchu těla vlají či vystupují průsvitné, různě dlouhé váčky (ovisaky) s drobounkými
vajíčky
 
Cizopasní korýši,
Lernaea, Ergasilus
 
Parazitologické vyšetření
Bublinky pod kůží
Bublinky po
vytažení ryb
z vody praskají
Onemocnění z
nadbytku kyslíku, přesyceneí vody
plyny CO2.
 
Parazitologické vyšetření
Změny na ocasní ploutvi
Další příznaky
Možný původce
Možný původce
Diagnóza
Zčernání ocasní
kůže
 
Lentosporóza
 
Parazitologické vyšetření
Změny na rypáku a rtech
Další příznaky
Možný původce
Možný původce
Diagnóza
Rypák a rty ryb jsou bělavé
Bělavé fleky
na rypáku
a rtech-živorodé
druhy, lavně gupky.
Flexibacter columnaris
 
Parazitologické vyšetření.
Změny ve vybarvení ryb
Další příznaky
Možný původce
Možný původce
Stanovení Diagnóza
Zčervenání kůže
Plošné skvrny,
bez znatelných
okrajů
Onemocnění
z kyselé vody
 
pH-test 4,0-9,5 AQUAR
?Mikroskopické vyšetření.
Vybarvení ryb je trvale bledé
 
Příliš nízká nebo
vysoká teplota,
nevhodné pH,
nebo alkalita vody,
právě napuštěná voda
s obsahem kyslíku
ve stavu zrodu?
chlorované vody
Přesvětlená nádrž,
světlé dno,
nedostatek úkrytů.
 
Syté až černé vybarvení
ryb ? jednotné vybarvení
 
Spironucleus, Ichthyosporidium,
Mycobakterium,
Melanosarkom
Parazitologické vyšetření
Vyjasnění barevného
pruhu neonek
 
Plistoforóza
 
Parazitologické vyšetření
Ryby mají zadní polovinu
těla tmavší
 
Nervové poškození
parazitologického
nebo fyziologického
původu.
Vývojový defekt
Parazitologické vyšetření
Změny ve svalovině ryb
Další příznaky
Možný původce
Možný původce
Diagnóza
Bělavé, šedavé,
žlutavé nebo hnědavé skvrny
ve svalovině, které
prostupují mnohdy až do
útrob ryb (neonky)
Postupné hynutí
Sporozoa-Pleistophora
Nákaza nespecifickými
bakteriemi
Parazitologické vyšetření
Skvrny, vředy, nekrózy
ve svalovině
Ploché,zarudlé
skvrny různé
velikosti
s bělavými nebo
tmavými okraji.
Furunkulóza, infekční
vodnatelnost,
ichtyofonóza,
sporozoonóza.
Vibrióza.
Bakteriózy:
Aeromonas spp,
Pseudomonas spp.,
Ichthyosporidióza
 
Parazitologické vyšetření
Změny na šupinách ryb
Další příznaky
Možný původce
Možný původce
Diagnóza
Zježení šupin
? místní nebo po celém těle
 
Flexibacter columnaris,
Infekční vodnatelnost
Otrava potravou
napadenou plísněmi
Parazitologické vyšetření
Nepravidelné ošupinatění
 
Kongenitální
anomálie
 
 
Černé skvrny na šupinách
 
Metacerkárie motolic
 
Parazitologické vyšetření
Změny na ploutvích
Další příznaky
Možný původce
Možný původce
Stanovení Diagnóza
Poškozené ploutve, ve větších kusech
Ztížený pohyb
Mechanické zranění,
infekční vodnatelnost
infekční vodnatelnost,
ichthyofonózy
Parazitologické vyšetření
Znetvoření ploutví, ploutve jsou zakrnělé
 
Anomálie
Rachitické změny
 
Roztřepené paprsky ploutví
Ztížený pohyb
Invaze protozoí,
překysličení vody
Poškození vysokou
alkalitou vody (pH)
Parazitologické vyšetření,
Kontrola – pH test 4,0-9,5.
Změny na oku ryb
Další příznaky
Možný původce
Možný původce
Stanovení Diagnóza
Oční čočka ryb je bělavě zakalena
 
Larvy motolic
Diplostomum (metacerkárie)
 
Parazitologické vyšetření
Zakalení povrchu oka:
Zákaly rohovky
Bakteriální zánět
oka,
gyrodaktyléóza.
 
Parazitologické vyšetření
Vyboulení očí exophthalmus
Otěr o předměty
v akváriu,
nekoordinované pohyby
Ichthyosporidium,
Diplostomum(metacerkárie),
infekční vodnatelnost,
tuberkulóza,
Otrava NO2,
Stanovení NO2,
Parazitologické vyšetření
Rozpad oka
 
Ichtyofonóza
 
Parazitologické vyšetření
Změny na žábrách
Další příznaky
Možný původce
Možný původce
Diagnóza
Bělomodré zakalení žaberních lístků
Ryby vyhledávají
náhradní dýchání
u hladiny a přívodů
vzduchu
Invaze kostií,
trichodin,
chilodonel,
daktylogyrů,
gyrodaktylů.
 
Parazitologické vyšetření
poškozený epitel,
zvláště na konci
žaberních lístků
Ryby vyhledávají
náhradní dýchání
u hladiny
a přívodů
vzduchu
Poškození volným
chlorem,
daktylogyróza,
sanguinokolóza,
plísňová
nákaza žaber
Nemoc z překyselení
vody,
Onemocnění silnými
alkáliemi
Parazitologické vyšetření;
Červy až 1 mm dlouzí
na konci a obvodu žaberních
lístků
Ryby vyhledávají
náhradní dýchání u hladiny
a přívodů
vzduchu
Daktylogyróza ryb
 
Parazitologické vyšetření
Tmavé peckovité útvary
v žaberní tkáni.
Ryby jsou
neklidné, otírají se
o předměty
v nádrži, vyhledávají
náhradní dýchání
u hladiny a přívodů
vzduchu.
Invaze: Glochidie mlžů
 
Parazitologické vyšetření
Vybledlost až chudokrevnost žáber
 
Invaze krevních cizopasníků
Infekční vodnatelnost
Parazitologické vyšetření
Dutina tělní
Další příznaky
Možný původce
Možný původce
Diagnóza
Tekutina v dutině tělní, nafouklá tělní
dutina
 
Infekční vodnatelnost
Onemocnění ledvin
Parazitologické vyšetření
Propadlá břišní dutina
Nechutenství
Invaze parazitů tělní
dutiny rodu Hexamita, Spironukleus.
 
Parazitologické vyšetření
Krev
Další příznaky
Možný původce
Možný původce
Diagnóza
Chudokrevnost
Poruchy
v koordinaci pohybů
Krevní paraziti:
infekční vodnatelnost,
krevní paraziti, kokcidióza,
poruchy výživy
 
Parazitologické vyšetření krve
Paraziti 2-4 x větší než krvinky
 
trypanoplazmóza,
trypanosomóza
 
Parazitologické vyšetření
krve
Motolice dlouhé až 1 mm
 
krevničkovitost
 
Parazitologické vyšetření krve
Zažívací ústrojí
Další příznaky
Možný původce
Možný původce
Diagnóza
Rybám, které jsou v klidu se vysunují z konečníku načervenalí červi,
zvláště u živorodek.
Nechutenství
Camallanus spp.
 
Parazitologické vyšetření
krve
Jícen je ucpaný jemnými vlákny
Nechutenství
Železité bakterie
 
Parazitologické vyšetření
Zčervenání konečníku
Nechutenství,
postupné hynutí u hladiny
Záněty střev
 
Parazitologické vyšetření
Hromadění tekutiny, vypouklá břišní dutina
Nechutenství,
postupné hynutí u hladiny
Infekční vodnatelnost
 
Parazitologické vyšetření
Změny na páteři
Další příznaky
Možný původce
Možný původce
Diagnóza
Různé zkřiveniny páteře plůdku
Nekoordinované
pohyby
Fyziologické poškození ? vrozené
vady
Mechanické poškození
 
Různé zkřiveniny páteře vzrostlých ryb
 
Pleistophora, sporozoa,
Camallannus spp.
Ichthyosporidium,
Mycobacterium
Parazitologické vyšetření
Jikry plůdek
Další příznaky
Možný původce
Možný původce
Diagnóza
Zaplísnění jiker
Nevyvinuté jikry
Primární příčina:
Napadení jiker
bakteriemi, protozoa ? tetrahymenózy atd.
Sekundární příčina:
Achylózy, saprolegniózy
Parazitologické vyšetření
Změny zabarvení jiker
 
Napadení mikroby
produkujícími barviva
 
Parazitologické vyšetření
Zaplísnění plůdku ryb
Postupné hynutí
plůdku
Primární příčina:
Napadení jiker bakteriemi,
protozoa? tetrahymenózy atd.
Sekundární příčina:
Achylózy, saprolegniózy
Parazitologické vyšetření
Hynutí plůdku bez zjevné příčiny
Hromadný úhyn
Otrava NH3,
NO2 toxickými kovy-Zn, Cu.
Tetrahymenózy
Stanovení NO2,
NH3, Cu,
Zn -Parazitologické vyšetření