home Léčiva pro terčovce home Akvarijní topítka homeTopítko Pacific s termostatem 100W

Topítko Pacific s termostatem 100W

Akvarijní topítko pro akvária s regulací teploty.

krabice Skladem v Olomouci (9 ks)
Kdy bude zboží u Vás? otaznik
Osobní odběr Dnes *
Rozvoz do 20 km 2.3.2021 *
PPL (pouze ČR) Zítra *
Česká pošta - Balík Do ruky Zítra *
Uloženka ČR 1.3.2021 *
PPL Export Slovensko do 5 Kg 2.3.2021 *
Uloženka SK 2.3.2021 *
* Pokud zboží objednáte dnes do 15:00
+
-
205,00 Kč
Výrobce: CAT-GATO
Kód zboží: GAT-H100

Akvarijní topítko pro akvária s regulací teploty. Nastavení 20 - 34°C

Výkon: 100 W, 150 W, 200 W, 250 W, 300 W

Přepravní váha: 320 g


Upozornění:
Tento ohřívač je určen pro použití výhradně v interiéru.
Zkontrolujte, zda se elektrické napětí v elektrické síti shoduje se štítkem na výrobku.
Nezapojujte ohřívač, pokud kabel nebo řídící jednotka přišela do kontaktu s vodou.
Pokud používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, zda má dostatečný průtok proudu.
Ohřívač může pracovat jen tehdy, když je ponořen do vody.
Před jakoukoliv manipulací s akváriem odpojte všechny elektrické přístroje ze sítě!
V případě, že se voda dostala až k zásuvce, je třeba nejprve vypnout jistič a až potom můžete vytáhnout spotřebič ze zásuvky!
Než vyberete ohřívač z akvária, počkejte 30 min., dokud dostatečně nevychladne.
Neprovádějte žádné jiné opravy, pouze ty, které jsou zmíněny v tomto návodu.
Poškozený napájecí kabel nelze opravit, je nutno vyměnit celý výrobek.

Uvedení do chodu:
1. Ohřívač je vodotěsný. Může být umístěn ve vertikální nebo horizontální poloze, ale musí být celý ponořený ve vodě a nesmí se dotýkat štěrku ani dekorace.
Regulátor teploty musí vždy směřovat vzhůru.
Hladina vody musí vždy přesahovat ukazatel minimální výšky vodní hladiny.
Skleněná část ohřívače musí být stále ponořena ve vodě. protože dochází k úbytku vody vypařováním, kontrolujte pravidelně úroveň vody v akváriu.
Pomocí přísavek (2) upevněte ohřívač na vnitřní stranu akvária tak, aby voda mohla volně cirkulovat kolem tělesa ohřívače. Na napájecím kabelu vytvořte tzv. okapovou smyčku (obr. B).
Kdyby voda z akvária nedopatřením vytekla, poteče podél kabelu a nedostane se do kontaktu se zásuvkou. Před zapnutím ohřívače počkejte 15 minut, aby se těleso ohřívače přizpůsobilo teplotě vody.
2. Zapojte kabel do elektrické sítě. Nikdy nezapínejte ohřívač, který není zcela ponořen ve vodě!
Nikdy nevytahujte z vody zapnutý ohřívač a nedávejte ohřívač do vody pokud ještě nevychladl.
Tyto případy bývají častou příčinou poruch.
3. Teplotu nastavte regulátorem (4).
Teplotu můžete volit v rozmezí 20-34 °C.
Ohřívač pracuje, když svítí kontrolka ON (5).
Jakmile voda dosáhne požadovanou teplotu, kontrolka zhasne.
Je možné, že podmínky ve vašem akváriu mohou být jiné, než pro jaké topítko výrobce nastavil, proto je nutné ověřovat teplotu i pomocí teploměru.
V případě, že se teplota liší, je třeba ji nastavit s regulátorem na ohřívači.
V žádném případě se nesnažte nastavit vyšší teplotu než povoluje regulátor!
4. Bio filtr musí být upevněn v horizontální poloze jeden centimetr pod hranou akvária a ponořený v úrovni odvodňovacího otvoru.

Údržba:
Před údržbou odpojte všechny spotřebiče v akváriu z elektrické sítě.
Před tím, než ohřívač vytáhnete z vody, počkejte 30 min., dokud ohřívač nevychladne.
Ohřívač nevyžaduje složitou údržbu.
Stačí občas otřít skleněnou část vlhkým kapesníkem a případný vodní kámen odstranit přípravkem na to určeným a následně důkladně opláchnout vodou.
Pak vraťte ohřívač zpět do vody.
V případě nefunkčnosti ohřívače se nepokoušejte o opravu svépomocí, obraťte se na prodejce.

Recyklace:
Tento přístroj je označen symbolem selektivního sběru, který se týká odpadů z elektrických a elektronických zařízení. Znamená to, že výrobek musí být odevzdán do systému selektivního sběru v souladu s evropskou směrnicí č.: 2002/96/CE tak, aby byl buď recyklovaný nebo zlikvidovaný při snížení jakéhokoliv negativního důsledku na životní prostředí.
Pro více informací se můžete obrátit na svůj místní nebo krajský úřad.
Výrobky, které nebudou podrobeny selektivnímu sběru jsou potenciálně nebezpečné pro životní prostředí a pro lidské zdraví z důvodu přítomnosti nebezpečných látek.

Záruční podmínky:
Výrobce poskytuje záruku po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení.
Záruka se vztahuje na výrobní vady, tzn. na chyby materiálů a chyby způsobené montáží ve výrobě.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené chybnou instalací nebo nesprávným použitím, manipulací, špatnou údržbou a chybnou opravou přístroje, či jiným neoprávněným zásahem do něj.
Nevztahuje se ani na obsah akvária (ryby, rostliny, dekorace, apod.).
Záruční servis bude poskytnut na základě předloženého záručního listu a pokladního dokladu.
Poškozený přístroj, na který se vztahuje záruka, zašlete výrobci nebo svému prodejci.

Zprostředkovatel: DMA Environmental Systems, s.r.o., 779 00 Olomouc